Erőteljesebb szerepvállalást a romáknak

A romák politikai részvételének erősítéséről tartott konferenciát az Európai Roma Információs Iroda Brüsszelben. Járóka Lívia fideszes Európai Parlamenti Képviselő vitaindító beszédében a romák választási hajlandóságának növeléséről és a civilszervezetek megerősítéséről beszélt, valamint a roma vezetők generációváltását és a roma értelmiség erőteljesebb szerepvállalását sürgette.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint az Európai Roma Információs Iroda által a „Polgárok Európája 2007-2013” program keretében szervezett szakmai konferencián tagállami és uniós intézmények, valamint civilszervezetek képviselői egyeztettek a romák politikai részvételének akadályairól. Megnyitó beszédében Járóka Lívia, a Fidesz roma származású képviselőnője elmondta, hogy míg a félmilliós Luxemburg hat képviselőt delegál az Európai Parlamentbe, addig a mintegy 10-12 millió európai romát csupán egyedül képviseli, ami 150-szeres alulreprezentáltságot jelent. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy a romák érdekeinek hatékony képviseletéhez elengedhetetlen a civilszféra megerősítése pénzügyi, szakmai és emberi erőforrások tekintetében egyaránt, valamint, hogy a szakpolitikai kezdeményezések helyi alkalmazása során a nem-kormányzati szervezeteknek részt kell venniük a programok tervezésében, végrehajtásában és felügyeletében. Járóka figyelmeztetett, hogy a romák körében rendkívül alacsony választási részvételt is szükséges fokozni. A roma szervezeteknek ezért tájékoztatniuk kell a nagyrészt félreinformált és földrajzilag elszigetelt közösségeket a szavazási eljárás menetéről és a választások tétjéről, valamint fel kell lépniük az olyan törvénytelen és nem demokratikus eljárások ellen, mint a szavazatok anyagi ellenszolgáltatás fejében történő „megvásárlása” a pártok részéről, vagy a helyi vezetők informális nyomásgyakorlása az egyik politikai erő javára – fogalmazott a képviselőnő. Járóka megdöbbentőnek nevezte, hogy a romák részvétele még a közvetlenül őket érintő programokban sincs megoldva, nem beszélve az általános szakpolitikai tervekről. A képviselőnő szerint meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a roma értelmiségiek tudásukat ne csupán szakmai feladataik teljesítésére kamatoztassák, hanem ezen felül közösségteremtő és közösségformáló tevékenységet is végezzenek. A magasan képzett romák így szaktudásuknak, ismeretanyaguknak és tapasztalataiknak megfelelően segíthetik és gazdagíthatják közösségeik életét, példaképként szolgálnak és képzik a felnövekvő nemzedékeket, valamint vezető szerepet vállalhatnak a közéletben – mondta Járóka. A képviselőnő hangsúlyozta továbbá, hogy meg kell teremteni a lehetőségét egy generációváltásnak a roma vezetők között és olyan hiteles, jól képzett fiatal vezetőknek kell előmozdítaniuk a romák társadalmi befogadását, akik személyes érdekeiket háttérbe szorítva elsősorban a közösség javára munkálkodnak.