Foglalkoztatás

ESZA+ a fiatalokért és a fogyatékossággal élőkért

2019. 04. 04.

Kósa Ádám sajtóközleménye

Az Európai Parlament plenárisa ma elfogadta az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló jogszabályt, amely a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan nyújt támogatást a tagállamoknak. Az ESZA+ többek között a magas szintű minőségi foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a minőségi és befogadó oktatás és képzés, valamint az esélyegyenlőség támogatása és a gyermekszegénység felszámolása érdekében jött létre.

Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagja emlékeztett: „Az emberi erőforrásba való beruházás a gazdasági növekedés fontos motorja. Kulcskérdés, hogy a különböző projektek és programok a helyi, valós szükségleteket figyelembe véve járuljanak hozzá a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz”.

Kósa örömét fejezte ki, hogy módosító indítványainak köszönhetően a szövegben hangsúlyosan szerepel, hogy az esélyegyenlőség érdekében a fogyatékossággal élő személyek részére akadálymentes hozzáférést kell biztosítani az információs és kommunikációs technológiák területén, ezzel fokozva a társadalmi befogadást és csökkentve az egyenlőtlenségeket.

Az ESZA+ értelmében a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre szánt forrásokat olyan, aktív szakpolitikákra fogják összpontosítani, amelyek garantálják az esélyegyenlőséget. Céljuk, hogy megkönnyítsék az oktatásból a munkaerőpiacra való belépését a fiatalok számára. Ezért az ESZA+ program személyre szabott intézkedésekkel támogatja majd az ifjúsági foglalkoztatást, különös figyelmet szentelve az inaktív, valamint a munkaerőpiactól leginkább eltávolodott és emiatt a legnehezebben elérhető fiataloknak.

Háttér: Az ESZA+ továbbra is a kohéziós politika részét képezi, és azt elsősorban a közös rendelkezésekről szóló rendelet fogja szabályozni. Ugyanakkor az ESZA+ a jelenlegi Európai Szociális Alap, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD), a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) és az európai egészségügyi program összeolvadásának eredménye. Az új szabályozás így nagyobb koherenciát biztosíts az alapok célkitűzései és a végrehajtás között.

Brüsszel, 2019. április 4.