Fenn kell tartani a kohéziós politika finanszírozásának jelenlegi szintjét

"A következő hétéves pénzügyi periódusban is legalább a mostani szinten kell tartani kohéziós politika finanszírozását" - ezt a fő üzenetet küldte a tagállamoknak az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága a kohéziós csomaghoz fűzött vélemények elfogadásával. A szavazást követően Surján László és Nadezhda Neynsky EP-képviselők hangsúlyozták a határokon átnyúló tevékenységek támogatásának fontosságát, s kiemelték azok elengedhetetlen szerepét a szétválasztott régiók egyesítésében és felvirágoztatásában.

A Költségvetési Bizottság két tagja, Surján László magyar és Nadezhda Neynsky bolgár EP-képviselők üdvözölték a döntést, és rámutattak, hogy a Lisszaboni szerződés hatálybalépésével az Európai Parlament mondja majd ki a végső szót a következő Többéves Pénzügyi Kerettervről. Bár az EP-nek csupán a Tanács döntésének megerősítésére, ill. visszautasítására van lehetősége, az üzenet egyértelmű: a következő hétéves pénzügyi periódusban is legalább a mostani szinten kell tartani kohéziós politika finanszírozásának mértékét.

A Költségvetési Bizottság szintén megszavazta Neynsky képviselőnő véleményét az Előcsatlakozási Támogatási Eszközről, mely támogatja a Bizottság javaslatát a tagállamok és tagjelölt országok közötti határon átnyúló projektekre szánt források növelésére az előző tervezési időszakhoz képest. Az előterjesztés alapján 2013 után a tagjelölt államoknak nyújtott támogatások legalább 3 százalékát határokon átnyúló tevékenységekre kell fordítani. Ezáltal jelentősen erősödnének az országok közötti kapcsolatok, fellendülhet a társadalmak közötti együttműködés és erősödne az összefogás a KKV-k és a kutatások területén.

Surján László kereszténydemokrata EP alelnök rámutatott: "A  határon átnyúló támogatások  javasolt növelése – a tagállamok számára a kohéziós csomagban (3 milliárd euróval több 2014 és 2020 között), valamint tagjelölt országok esetén az  Előcsatlakozási Eszközben – elengedhetetlen lépés számtalan olyan régió gazdasági és kulturális felvirágoztatásában, melyek évtizedeken keresztül el voltak szakítva egymástól. Ezzel nem csupán a szomszédos régiók fejlődése valósulna meg, hanem az EU alapító atyáinak eredeti elképzelése Európa újraegyesítéséről, hiszen az együttműködés hozzájárul a közös történelmi gyökerek ápolásához, ami végső soron a határok megszűnéséhez vezet". 

Nadezhda Neynsky bolgár képviselőnő Surján Lászlót megerősítve kijelentette: "Az egyesített Európa gazdasági felvirágzása és regionális stabilitása a szomszéd államok szoros partnerségén keresztül jöhet létre. A kohéziós politika és a határokon átnyúló együttműködést támogató eszközök egy tudatos és összehangolt európai politika eredményei, melyek különös fontosságot nyertek a jelenlegi gazdasági válság idején. Ráadásul a Nyugat-Balkán régió stabilitását is nagyban befolyásolják a szomszédos országok együttműködésének pozitív példái".