Munkaerőpiac

Nem kérünk a kötelező szakszervezetti tagságból

Nem kérünk a kötelező szakszervezeti tagságból!

2023. 06. 01.

Az Európai Parlament plenáris ülése a szociális párbeszéd megerősítése kapcsán vitázott és szavazott Brüsszelben. Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője a téma kapcsán elmondta: „Támogatjuk a munkavállalók érdekképviseleti részvételét, de akik éltünk a kötelező szakszervezeti tagság idején, nem kívánjuk vissza azt az időt. Elkerülendő az a baloldali lázálom, amely kötelezővé tenné a szakszervezeti tagságot.”

A képviselő leszögezte: „Nem kérdés, hogy az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban a munkavállalóknak és a munkaadóknak joguk van arra, hogy kollektív tárgyalásokat folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek.”

Kósa Ádám azonban emlékeztetett arra is, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatával összhangban figyelembe kell venni, hogy nemcsak ahhoz van mindenkinek joga, hogy egy szervezetbe belépjen, de ahhoz is, hogy ne lépjen be és ahogy a tagság, úgy a távolmaradás ténye miatt sem érhet senkit hátrányos megkülönböztetés.

Kósa rámutatott: „Vissza kell utasítanunk azt a baloldali lázálmot, amely kötelezővé tenné a szakszervezeti tagságot. Ezt a kommunizmus évei alatt Kelet-Európában már átéltük és ebből nem kérünk újra akkor sem, ha ez az eszme most Brüsszelből érkezik.”

Brüsszel, 2023. június 1.