Őry Csaba benyújtotta jelentését a szociális koordinációról

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága ma vitatta meg Őry Csaba jelentését a 1408/71/EGK rendelet módosításáról, amely a szociális biztonsági rendszerek alkalmazását szabályozza a Közösségen belül mozgó munkavállalók, önálló vállalkozók és családtagjaik esetében. A jelentéstevő szakbizottság elé terjesztett javaslatát pártállástól függetlenül minden felszólaló európai képviselő a támogatásáról biztosította. A politikai csoportok között messzemenő egyetértés bontakozott ki a tekintetben, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációja minden európai munkavállalónak kiemelten fontos érdeke.

Előzmények

Az Európai Parlament és a Tanács 2004-ben döntött arról, hogy a krisztusi kort (33 évet) betöltő 1408/71/EGK rendeletet egy teljesen új jogszabályra, a 883-as rendeletre cseréli le. Az új rendelet azonban az Unió hivatalos lapjában 2004. április 30-án történt közzététele azonban még nem jelentette azt, hogy a jogszabály azonnal életbe is léphetett volna, mivel a végrehajtási rendelet még nem állt rendelkezésre. Ez utóbbi jogalkotási folyamata 2006. áprilisában indult el, és a jelenlegi parlamenti ciklus végéig (2009) minden bizonnyal le is fog zárulni.
A 1408-as rendelet tehát továbbra is érvényben van, jóllehet a közösségi jogalkotók és a jog alkalmazói is pontosan tudják, hogy ez a jogszabály már csak nagyon rövid ideig szabályozza a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának területét. A koordináció modernizációjával kapcsolatos lényeges kérdéseket az uniós jogalkotók logikus módon immár az új rendelet, és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet összefüggésrendszerén belül vitatják meg.

A rendelet 2007. évi felülvizsgálata
A 1408-as rendelet együttdöntési eljárás keretében megvalósuló jelenlegi módosítása a rendszeres felülvizsgálat kötelezettségéből adódik: ezt az a tény teszi szükségessé, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai változnak, e változásoknak a koordinációval összefüggő részét a jogbiztonság biztosítása miatt így évente be kell emelni a 1408-as rendelet szövegtörzsébe.
Az Európai Parlament és a Tanács között történt előzetes kapcsolatfelvétel során nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bizottság által benyújtott rendelet tervezetben foglaltakhoz képest néhány további tagállamot, nevezetesen Írországot, Magyarországot, Ausztriát és Hollandiát érintő módosítást is integrálni kell az uniós jogszabály függelékébe. A szükséges módosítások előzetes egyeztetése alapján gyors eljárásra lehet számítani: a tervezett menetrend szerint a szakbizottság 2007 decemberében, az Európai Parlament pedig 2008 elején első olvasatban várhatóan elfogadja majd a módosított rendeletet.