Társadalombiztosítási rendszerek koordinációja

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2007. december 18-án nagy többséggel jóváhagyta dr. Őry Csaba jelentését a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló rendelet módosításáról.

1971 óta az egyik tagállamból a másikba költöző polgárok számára a társadalombiztosítási ellátás az 1408/71/EGK rendelet alapján biztosított. 2004-ben a rendeletet minden korábbinál nagyobb mértékben átdolgozták. A szöveg egyszerűsítésének és tartalmi javításának céljából, hosszú intézményi vitát követően, az Európai Parlament és a Tanács új rendeletet fogadott el a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról (883/2004/EK rendelet). Mivel azonban a vonatkozó végrehajtási rendeletét még nem fogadták el, a koordinációról szóló új dokumentum nem lépett hatályba, ezért az 1408/71/EGK rendelet teljes mértékben hatályos marad.

Az 1408/71/EGK rendeletet és a róla szóló végrehajtási rendelkezést évente módosítani kell a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek fejlődésével való megfelelő lépéstartás, a nemzeti jogszabályok módosításainak tükrözése és az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatának átvétele érdekében.

A társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló rendelet évtizedek óta igen jelentős szerepet játszik a polgárok szabad mozgásával összefüggésben, amely az EU négy alapvető szabadságának egyike. Az, hogy a gazdasági és adminisztratív akadályokat lebontva a polgárok az Európai Unión belül szabadon élhetnek munkavállalási jogukkal, és szabadon mozoghatnak a tagállamok között, az Unió által saját polgárainak nyújtott egyik legfontosabb, rendkívül kézzelfogható előny.