Tisztábbak lehetnek az Unió közbeszerzései

Január 27-én szavazott az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága Deutsch Tamás előterjesztéséről. A fideszes EP-képviselő több pontban is a Pénzügyi Rendelet módosítását indítványozta, ezeket a javaslatokat a szakbizottság nagy többséggel elfogadta.

Deutsch Tamás néppárti képviselő felelt a Pénzügyi Rendelet módosításáról szóló indítvány kidolgozásáért az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában. A Rendelet módosítását az Európai Bizottság kezdeményezte abból a célból, hogy a jelenlegi szabályok módosításával elérje a közösség pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelmét.
 
A Bizottság javaslata előirányozta egy központi döntőbizottság létrehozását, mely az uniós közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplőket vizsgálná, és az eljárásokból kizárná azokat, amelyek bármilyen csalási, korrupciós, pénzmosási ügyben érintettek voltak, továbbá a gyermekmunka alkalmazása, az emberkereskedelem és a terrorizmusban való érintettség is kizáró oknak számítana az uniós közbeszerzési eljárásokból.
 
Deutsch Tamás javaslatára került a tervezetbe az, hogy az "adócsalás, adókijátszás – beleértve az adózatlan offshore tevékenységen keresztül történő adó elkerülés" is kizáró ok legyen a közösségi közbeszerzési eljárásokból. A képviselő több, az Európai Parlament munkája szempontjából fontos javaslatát is elfogadták, köztük azokat, amelyek a zárszámadási eljárással kapcsolatosan kimondják, hogy az EU valamennyi intézményére ugyanúgy vonatkozik a mentesítés. Azokat az indítványokat is elfogadták, amelyek az Európai Számvevőszék munkáját célozzák gyorsítani, hatékonyabbá és az adófizetők szempontjából hasznosabbá tenni.
 
A fideszes EP-képviselő a szakbizottsági szavazást követően kiemelte, hogy a közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni hatékonyabb fellépés érdekében különösen fontos, hogy a kizáró okok közé bekerült az adó elkerülés és bármilyen off-shore tevékenységben való érintettség is. Sikerült jelentősen lerövidíteni az Európai Számvevőszék számára rendelkezésre álló időt a különjelentések elkészítésére, remélhetőleg ezzel felgyorsul majd a jelenleg körülbelül másfél év alatt elkészülő audit jelentések elfogadása.
 
A munka a javaslatok elfogadásával nem ér véget, ugyanis a rendeletmódosítást követően az Európai Bizottságnak ki kell dolgoznia a részletszabályokat. A szakbizottsági elfogadást követően kezdődnek majd a háromoldalú egyeztetések a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament között. Ahhoz hogy az új rendeletről érdemben véleményt nyilváníthassunk, meg kell várnunk ezen trilógusok eredményét, de ezzel együtt azt gondolom, hogy jelentős lépést tettünk a csalás elleni fellépés terén – mondta a fideszes EP-képviselő.
 
Háttér: 2014. június 18-án készült el az Európai Bizottság a Pénzügyi Rendelet felülvizsgálatáról szóló javaslata (COM(2014)358). A felülvizsgálat fő célja az, hogy a Pénzügyi Rendeletet összhangba hozza két uniós irányelvvel, a 2014/23-as koncessziós szerződésekről és a 2014/24-es közbeszerzésekről szóló direktívával. A bizottsági javaslat ezeken túlmenően arra is javaslatot tesz, hogy egy megerősített és egységes rendszert adjon az Unió pénzügyi érekeinek védelmét szolgáló jogszabályoknak. Az új rendszer célja pedig az, hogy a kockázatokat már az elején felismerje és kiszűrje, illetve a korábban csalási esetekben érintett gazdasági szereplőket kizárja a további uniós közbeszerzési eljárásokból.