Egyéb

Elölről kell kezdeni a fogyatékos emberek foglalkoztatásának javítását

Elölről kell kezdeni a fogyatékos emberek foglalkoztatásának javítását

2010. 05. 07.

Az európai parlamenti képviselőknek adott bizottsági válaszból világosan kiderült, hogy a tagállamok az elmúlt években a munkáltatóknak akár 500 000 euró (kb. 130 000 000 forint) összeg erejéig is nyújthattak támogatást, ha fogyatékos munkavállalókat alkalmaztak. Az állami támogatás ugyanis a fogyatékos személyek foglalkoztatásának ösztönzésére kiemelt eszköz – ezt Joaquín Almunia, versenypolitikáért felelős európai uniós biztos is megerősítette. „Magyarország elsősorban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásának köszönhetően ugyan végrehajtott bizonyos intézkedéseket a fogyatékos személyek munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítésére, azonban az ideiglenes keretszabály elfogadását követően semmilyen kezdeményezést nem foganatosított” – tette hozzá Almunia.

Példaképp említette, hogy Belgiumban a régiók speciálisan támogatott munkahelyeket létesítettek a fogyatékos személyek számára, illetve azok számára, akik a nyílt munkaerőpiacot választják és bérköltség-támogatást nyújtanak. A szociális partnerek szövetségi szinten specifikus kollektív szerződéssel egészítik ki a flamand és vallon kezdeményezéseket, amelyek célja a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése a munkahelyi kapcsolatok teljes egészében, míg egy másik kollektív szerződés a fogyatékos személyek bérezésére irányul.

Olli Rehn, a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos elmondta, az állami támogatásokra vonatkozó új ideiglenes keretszabály, melyet a Bizottság a gazdasági válságra adott gyors válaszként fogadott el, közvetett eszközként további lehetőségekkel is felruházta a tagállamokat.

Újfent bebizonyosodott, hogy a bukott szocialista magyar kormány elhibázott politikája miatt, ismét nem tudott élni egy olyan lehetőséggel, amely egyébként minden tagállam részére biztosított volt – fogalmazott Őry Csaba és Kósa Ádám hozzátéve: „Újra fel kell építeni a fogyatékos emberek foglalkoztatáspolitikáját, amit a rossz kormányzás és a hiteltelen pénzügyi politika tönkretett.”