Egyéb

EU: ketyeg a nyugdíjbomba

EU: ketyeg a nyugdíjbomba

2010. 07. 08.

A megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjak biztosításának, a tagállami erőfeszítések támogatásának szándéka vezérelte az Európai Bizottságot a témáról tegnap nyilvánosságra hozott Zöld könyv elkészítésével. A mostani válság következtében ugyanis még nyilvánvalóbb lett: az élettartam meghosszabbodásával együtt járó kiadásnövekedés azzal a veszéllyel fenyeget, hogy „fizetésképtelenné” válnak a jelenlegi nyugdíjrendszerek. Európában 2060-ra várhatóan megkétszereződik a nyugdíjasok száma: ma négy munkaképes korú esik egy 65 év feletti európai polgárra, öt évtized múlva már kettő az egyhez lesz az arány.
„A válság tehát csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek miatt át kell gondolnunk a nyugdíjrendszerek egészét, és hosszú távon nem is a legfontosabb” – nyilatkozta a Világgazdaságnak a Zöld könyvet jegyző Andor László magyar EU-biztos. A válság valóban próbatételt jelentett az európai nyugdíjrendszerek számára, számos országban történt/történik korrekció, nemritkán pénzügyi kényszerhelyzetekben. Ugyanakkor szembe kell nézni a hosszú távú demográfiai trendekkel is. Miközben egyre tovább élünk – öt évvel nőtt a várható élettartam Európában –, ez a mégoly örvendetes változás alkalmazkodási kényszert is teremt. Mindez ráadásul azzal a negatív jelenséggel társul, hogy már több évtizede nagyon alacsony a születések száma, ennek következtében 2012 után már kevesebb fiatal fog belépni a munkaerőpiacra, mint ahányan nyugdíjaskorba érnek.
A Zöld könyvből az is kiderül, hogy a nyugdíjkorhatár kitolása önmagában már nem jelent megoldást. A foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős magyar EU-biztos szerint választani kell: vagy a nyugdíjasok lesznek szegényebbek, vagy emelni kell a munkavállalók által fizetett nyugdíjjárulékokat, vagy pedig többen, többet és tovább fognak dolgozni. A probléma megoldásánál építeni kell az uniós gazdaság- és szociálpolitika, valamint a pénzügyi piaci szabályozások közötti szinergiákra, átfogó és egységes módon érdemes közelíteni a szolgálati idő, a nyugdíjak belső piaca, mobilitása, a nyugdíjalapok jövőbeni fizetőképességi szabályozása, a szolgálati idő és a nyugdíjban eltöltött évek közötti egyensúly témájához.
Az Európai Bizottság elképzeléseiben a megfelelő nyugdíjjövedelmek biztosítása és a nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatóságának szavatolása mellett a munkában és nyugdíjban töltött időszak közötti egyensúly elérése és a hosszabb aktív élet ösztönzésére is kitér. Szorgalmazza a több uniós országban dolgozó munkavállalók előtt álló akadályok elhárítását és a nyugdíjtermékek belső piacát korlátozó nehézségek felszámolását, a válságából levont tanulságok nyomán a nyugdíjak biztonságosabbá tételét már most s hosszú távon egyaránt, és a nyugdíjak, az egész rendszer átláthatóbbá tételét, hogy a munkavállalók kellő tájékozottsággal tudjanak dönteni. A Zöld könyvről a http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions weboldalra várják az észrevételeket.