Egyéb

Jelentés a regölyi fogyatékos személyek otthonáról

Jelentés a regölyi fogyatékos személyek otthonáról

2010. 10. 19.

A program keretében a TASZ munkatársai és felkért szakemberek tesznek 3-4 napos látogatásokat szociális otthonokban. A látogatások célja az intézményben lakó személyek alkotmányos jogai érvényesülésének és a szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. A látogatók tájékozódnak az intézmény szakmai munkájáról, betekintést nyernek a mindennapok menetébe, a látogatás legnagyobb részében személyes beszélgetéseket folytatnak a lakókkal.

Az második látogatásra – a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményével kötött megállapodás alapján – a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény regölyi székhelyű Margaréta Otthonában került sor.

A látogatók tapasztalatai szerint a munkatársak és az intézmény vezetősége igyekszik tiszteletben tartani a lakók alapvető emberi jogait; az intézményben súlyos és rendszeres alapjogi sérelemre utaló jeleket nem találtak; mindazonáltal tény, hogy a lakók sok esetben akadályoztatva érzik önálló döntéshozatalukat, és korlátozva önrendelkezési jogukat az intézményen belül.

A TASZ megállapította, hogy az intézményben élő személyek rehabilitációját az intézmény nem képes hatékonyan biztosítani: az intézményben töltött időre vonatkozó adatok, az intézmény vezetője és a lakók egybehangzó beszámolója szerint az intézményből való kikerülésre alig van esély. Ennek oka részben az ellátórendszer szerkezetéből fakad.

A lakók önállóságának biztosítása, jogaik tiszteletben tartása és társadalmi integrálódásuk érdekében a TASZ több javaslatot ajánlott az intézmény vezetőjének és munkatársainak figyelmébe: a személyes dokumentumok feletti rendelkezés biztosítását, az intézmény elhagyása adminisztratív szabályainak újragondolását, az egészségügyi jogokkal és szexualitással kapcsolatos felvilágosítás bevezetését, a fogamzásgátlás a jelenleginél érzékenyebb, a nők testi integritására fokozottabban ügyelő kezelését, a lakókkal folytatott kommunikációban az egyenrangúság hangsúlyozását, valamint a jövedelmek feletti rendelkezés jogosítványainak minimális mértékű korlátozásához szükséges intézkedések megtételét.

A jelentés teljes terjedelemben letölthető az alábbi oldalról:

http://tasz.hu/betegjog/tasz-jelentese-regolyi-fogyatekos-szemelyek-otthonarol

Tovább: http://www.jogiforum.hu/hirek/23935#ixzz12oUIcujG