Egyéb

Látható előrelépés a fogyatékkal élők számára az egységes belső piac területén

Látható előrelépés a fogyatékkal élők számára az egységes belső piac területén

2013. 02. 07.

A német kereszténydemokrata Andreas Schwab által jegyzett jelentés az egyik legalapvetőbb európai uniós vívmány, az egységes belső piac felülvizsgálatával és annak fejlesztésével foglalkozik. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban történt egyeztetéseket követően maradéktalanul átemelésre kerültek Kósa Ádám fideszes EP-képviselő javaslatai, amelyek most már az Európai Parlament hivatalos álláspontjának is tekinthetőek. Kósa Ádám a zárószavazást követően kifejtette: "A jelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a szemléletváltozás már az EP-ben is megkezdődött, méghozzá az egyik legfontosabb területen, a belső piac vonatkozásában is. Innentől fogva a fogyatékos emberek hozzáférése nem lehet elhanyagolható szempont. Sosem rejtettem véka alá azt a véleményemet sem, hogy a szabadpiaci versenyre való hivatkozás nem eredményezheti a fogyatékossággal élő emberek kirekesztését a javakhoz és szolgáltatásokhoz!".

A magyar néppárti politikus különösen fontos eredménynek tartja, hogy a képviselők támogatták a határozottabb fellépést a fogyasztóvédelem, illetve a termék- és szolgáltatásfejlesztés területén. Ezen túlmenően az is rögzítésre került, hogy a foglalkoztatás növelése és új fogyasztók megjelenése elképzelhetetlen a fogyatékossággal élő emberek nélkül. „Külön öröm számomra, hogy képviselő kollégáim elfogadták azt az álláspontomat, hogy az egységes piac garantálásában fontos szerepet betöltő ágazatok (pl. közlekedés és digitális piac) elemzésekor az egységes piac integrációjáról szóló éves jelentésben nagyobb figyelmet kell fordítani a fogyatékossággal élőkre is. Ez a csoport ugyanis jelenleg még komoly nehézségekbe ütközik az épített környezet, valamint a számukra nem akadálymentes szolgáltatások igénybevétele tekintetében" – hívta fel a figyelmet a szavazást követően Kósa Ádám.

Háttér: Kósa Ádám volt a néppárti felelőse a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban készült McIntyre-véleménynek, mely a plenáris ülésen most elfogadott Schwab-jelentéshez adott javaslatokat. A frissen megszavazott jelentés összhangban van a 2011 októberében elsöprő többséggel elfogadott, a fogyatékos emberek mobilitásáról és társadalmi befogadásáról szóló Kósa-jelentéssel, amely kiemelte: a fogyatékossággal élő emberek hozzáférését tovább kell bővíteni és támogatni az élet valamennyi területén. Mint ismeretes, 2011 nyarán az EP az egyik legnagyobb támogatással fogadta be Kósa Ádámnak másik négy képviselőtársával közösen kezdeményezett írásbeli nyilatkozatát, amely a Braille-írás kiemelt szerepére hívta fel a figyelmet. Amennyiben a termékek csomagolását Braille-írással is ellátnák, az jelentősen segítené az információhoz való hozzáférést a vakok és látássérültek számára.

Strasbourg, 2013. február 7.