Egyéb

Uniós szintű program kell a fogyatékossággal élő gyermekek lemorzsolódásának megakadályozására

Uniós szintű program kell a fogyatékossággal élő gyermekek lemorzsolódásának megakadályozására

2011. 06. 16.

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának tegnapi ülésén Androulla Vassiliou a bizottság felé tett rendszeres beszámolójának keretében ismertette az Európai Bizottság kulturális, oktatás- és ifjúságpolitikai prioritásait.  A beszámoló során Bagó Zoltán a fogyatékossággal élő gyermekek korai lemorzsolódása elleni lehetséges eszközökről, valamint a siket gyermekek számára a jelnyelv használatának lehetőségeiről érdeklődött. Bagó Zoltán emlékeztetett az EUD, Siketek Európai Szövetségének tavaly év végi, több száz résztvevővel elfogadott történelmi állásfoglalására, mely szerint a jelnyelv használatával lehet a siket gyermekek integrációját a leghatékonyabban elérni.

Vassiliou biztos válaszában kiemelte, hogy az Európai Bizottság célja, hogy az oktatáshoz való hozzáférést minden egyes gyermek számára egyenlő mértékben biztosítsa. Szerinte különös figyelmet kell szentelni a fogyatékossággal élőkre, bár azt is elismerte, hogy ebben a kérdésben jelenleg még nincs speciális programja a Bizottságnak. Kósa Ádám, az Európai Parlament első siket képviselője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy éppen ezért fontos a készülő jelentése is a fogyatékossággal élő emberekről. Kiemelte, hogy ennek a dokumentumnak az egyik kiemelt prioritása éppen az inkluzív oktatás és a fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztése. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében ezért Bagó Zoltán és Kósa Ádám, mint a területekért felelős fideszes EP-képviselők, továbbra is szorosan együtt fognak dolgozni a közeljövőben is.

Brüsszel, 2011. június 16.

További információk:

Bagó Zoltán irodája: +32-228-47189
Kósa Ádám irodája: +32-228-47208